"Wir machen gut Strecke!"

Moskau – Olimpiyskiy Stadion Luzhniki